CORONAVIRUS (COVID-19) RESOURCE CENTER Read More

Các Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần cho Người Lớn

Khi Nào Các Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Có Thể Có Lợi cho Quý Vị?

When Can An Individual Benefit From Mental Health Services?

Nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày dẫn tới những thay đổi trong cách cảm nhận và ứng xử của mọi người. Điều quan trọng là cần phải phân biệt được các thay đổi hành vi thông thường với các dấu hiệu của những vấn đề nghiêm trọng hơn. Các vấn đề trở nên đáng quan tâm hơn khi những vấn đề đó có tính chất nghiêm trọng, dai dẳng và ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày của một cá nhân. Với các vấn đề về sức khỏe tâm thần hoặc buồn chán, đã có biện pháp điều trị.

Cũng giống như bất kỳ căn bệnh nào, việc tìm nơi chữa trị sẽ giúp quý vị đỡ bệnh và sống khỏe mạnh lâu hơn. Quý vị có thể nhận các dịch vụ sức khỏe tâm thần từ các hệ thống sức khỏe tâm thần tư và chính phủ. Họ cung cấp nhiều dịch vụ điều trị lấy con người làm trung tâm, phù hợp với các nhóm sắc tộc đa dạng. Dịch vụ hướng dẫn gia đình và cộng đồng cũng được cung cấp.

Các Bệnh Tâm Thần Được Chữa Trị Như Thế Nào?

Các dịch vụ sức khỏe tâm thần gồm hai giai đoạn chính: khám kiểm tra và điều trị.

Khám kiểm tra - Các vấn đề được đánh giá để xác định xem các dịch vụ sức khỏe tâm thần có thể có lợi cho quý vị hay không. Khám kiểm tra là tiến trình hợp tác liên tục, liên quan tới việc thiết lập các mục tiêu điều trị dài hạn dựa trên các điểm mạnh, các vấn đề khó khăn, nguyện vọng và nhu cầu của một cá nhân.

Thông thường, các nguyên nhân tiềm tàng (thí dụ như nguyên nhân sinh học hoặc môi trường) gây ra các vấn đề của quý vị sẽ được nhận biết, để từ đó quý vị được giới thiệu tới các dịch vụ y tế thích hợp.

Điều trị - Nhìn chung, các vấn đề sức khỏe tâm thần được điều trị bằng Thuốc Men, Trị Liệu Tâm Lý, và các dịch vụ Phục Hồi Tâm Lý Xã Hội.

 • Thuốc men có thể giúp giảm bớt hoặc chữa khỏi các triệu chứng và hành vi liên quan tới các bệnh tâm thần.
 • Trị liệu tâm lý có thể giúp các cá nhân hiểu và kiểm soát cuộc sống của mình, cải thiện tình trạng sức khỏe về thể chất và tinh thần, và giúp xây dựng các kỹ năng giao tiếp và sinh hoạt lâu dài.
 • Biện pháp Phục Hồi Tâm Lý Xã Hội có thể giúp mọi người thiết lập một mạng lưới trợ giúp cá nhân, học các kỹ năng vượt qua sự đau buồn, các kỹ năng hướng nghiệp và giao tiếp, kiểm soát các triệu chứng và áp dụng phương pháp tự giúp đỡ, đồng thời hỗ trợ quá trình phục hồi của một bệnh nhân.

Các dịch vụ được cung cấp trong nhiều môi trường khác nhau, trong đó bao gồm:

 • Các dịch vụ dành cho bệnh nhân ngoại trú, được cung cấp tại các y viện hoặc các cơ sở khác trong cộng đồng, giúp đỡ các cá nhân kiểm soát và ổn định các triệu chứng và duy trì các kỹ năng cũng như sự trợ giúp cần thiết để sống trong cộng đồng. Các dịch vụ này có thể bao gồm cả cố vấn riêng và cố vấn theo nhóm.
 • Các dịch vụ cấp cứu tâm thần được sử dụng để giúp đỡ những người gặp khủng hoảng và có khả năng gây nguy hiểm cho bản thân hoặc những người khác. Trong thời gian khủng hoảng, người ta thường cảm thấy tuyệt vọng và bị rối loạn cảm xúc. Nếu tình trạng khủng hoảng đó xảy ra, hãy gọi 911 hoặc đưa người nhà quý vị tới bệnh viện địa phương.
 • Với biện pháp điều trị nội trú tại bệnh viện, bệnh nhân được cung cấp các dịch vụ chăm sóc đặc biệt 24 giờ trong ngày, có nhân viên y tế giám sát. Việc đánh giá và đánh giá lại các triệu chứng được tiến hành để ổn định các triệu chứng cấp tính trong thời gian khủng hoảng.
 • Điều trị tại gia là lựa chọn thay thế khác cho dịch vụ chữa trị nội trú và các dịch vụ chăm sóc khác tại y viện cho những người gặp khủng hoảng hoặc cần giúp trở lại cộng đồng - những người cần sự trợ giúp đặc biệt 24 giờ trong ngày nhưng không cần sự giám sát của nhân viên y tế 24 giờ trong ngày.
 • Các chương trình phục hồi hướng nghiệp giúp các cá nhân nhận biết các năng lực làm việc và mối quan tâm của mình, đồng thời giúp họ học các kỹ năng trong công việc để giữ được việc làm.
 • Các Chương Trình Tự Túc và Trợ Giúp của Người Đồng Cảnh Ngộ động viên về tinh thần và cố vấn ở mức độ giúp người đồng cảnh ngộ. Các mục tiêu chính yếu của những chương trình này là mang lại hy vọng và giúp bệnh nhân phục hồi. Các dịch vụ này có thể giúp giảm bớt dấu hiệu bệnh.

Việc điều phối dịch vụ đóng vai trò rất quan trọng, giúp các cá nhân tiếp cận các dịch vụ cần thiết và điều phối việc điều trị cũng như các dịch vụ giữa các nhà cung cấp dịch vụ.

Ai Cung Cấp Dịch Vụ Điều Trị?

Các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần được huấn luyện đặc biệt có thể khám nghiệm và điều trị các bệnh về tâm thần.

 • Bác sĩ tâm thần – bác sĩ chuyên khoa điều trị các bệnh tâm thần, và có thể kê toa thuốc cũng như cung cấp các dịch vụ trị liệu khác.
 • Bác sĩ tâm lý – có bằng tiến sĩ chuyên ngành tâm lý, và thường tham gia hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm tâm lý và cung cấp dịch vụ trị liệu tâm lý.
 • Nhân Viên Xã Hội hoặc Chuyên Gia Trị Liệu về Các Vấn Đề Hôn Nhân và Gia Đình – có bằng thạc sĩ chuyên ngành hoạt động xã hội, tâm lý, hoặc cố vấn và thường cung cấp dịch vụ trị liệu tâm lý, điều phối dịch vụ và cung cấp các dịch vụ trợ giúp khác.
 • Các chuyên gia sức khỏe tâm thần khác – trong đó bao gồm các y tá chuyên gia tâm thần, các cố vấn viên về cai nghiện rượu/ma túy, các kỹ thuật viên tâm thần và các nhân viên hành nghề phục hồi tâm lý xã hội.

Các Dịch Vụ Trợ Giúp Khác

 • Các chuyên gia trợ giúp người đồng cảnh ngộ và những người bênh vực quyền lợi cho các gia đình - những người phụ tá có kinh nghiệm có thể trợ giúp các cá nhân sử dụng dịch vụ và/hoặc gia đình của họ ở mức độ người cùng cảnh ngộ giúp người cùng cảnh ngộ.

Làm Thế Nào để Được Giúp Đỡ?

Nếu quý vị hoặc người nhà của quý vị cần các dịch vụ sức khỏe tâm thần, hãy hỏi ý kiến bác sĩ gia đình của quý vị và xin khám cũng như điều trị tâm thần cho bản thân quý vị hoặc người nhà của quý vị.

Quý vị và người nhà của quý vị có thể hội đủ điều kiện được nhận các dịch vụ sức khỏe tâm thần từ Chương Trình Sức Khỏe Tâm Thần của Quận (County Mental Health Plan). Quận có đường dây điện thoại miễn phí hoạt động 24 giờ trong ngày, với đội ngũ nhân viên là các chuyên gia về sức khỏe tâm thần. Họ có thể đánh giá các nhu cầu của quý vị và đưa ra sự giới thiệu thích hợp. Họ sẽ có thể nói chuyện với quý vị bằng ngôn ngữ mà quý vị muốn sử dụng. Các dịch vụ và số điện thoại của họ được ghi trong các trang về chính quyền quận trong danh bạ điện thoại địa phương.

Tôi Có Thể Tìm Hiểu Thêm Thông Tin Ở Đâu?

Viện Sức Khỏe Tâm Thần Quốc Gia
(National Institute of Mental Health)
(888) 826-9438
http://www.nimh.nih.gov

Hiệp Hội Sức Khỏe Tâm Thần Quốc Gia
(National Mental Health Association)
(800) 969-6642
http://www.nmha.org

Liên Minh Quốc Gia Trợ Giúp Người Mắc Bệnh Tâm Thần
(National Alliance for the Mentally Ill)
(800)-950-6264
http://www.nami.org