CORONAVIRUS (COVID-19) RESOURCE CENTER Read More

Trudności w szkole: Pomoc w zakresie zdrowia psychicznego i nauczania

Dlaczego moje dziecko napotyka na trudności w szkole? 

Dzieci, które osiągają złe wyniki w nauce mogą cierpieć na chorobę fizyczną lub chorobę psychiczną, mieć problemy z przyswajaniem wiedzy lub cierpieć na wszystkie trzy problemy.  

W jaki sposób problemy w tej dziedzinie mogą mieć wpływ na edukację mojego dziecka?

Choroba fizyczna, jak na przykład wada wzroku lub słuchu, mogą przeszkodzić w przyswajaniu wiedzy.  

Problemy zdrowia psychicznego (emocjonalne lub behawioralne), takie jak: zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia lękowe,  zaburzenia nastroju lub zaburzenia odżywiania utrudniają osiąganie dobrych wyników w nauce. W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę zapoznać się z broszurą Zaburzenia zdrowia psychicznego w dzieciństwie.

Problemy z przyswajaniem wiedzy zakłócają zdolność dziecka do uczenia się, pamiętania, i/lub przekazywania informacji, których dziecko się nauczyło. 

Problem w jednej dziedzinie może wywołać u dziecka trudności w innej dziedzinie. Na przykład, jeżeli dziecko ma zły słuch (problem zdrowotny) lub cierpi na dysleksję (problemy z przyswajaniem wiedzy), może ono zacząć odczuwać lęk (problem zdrowia psychicznego).

Na czym polegają problemy z przyswajaniem wiedzy? 

Dziecko, które słabo radzi sobie z jedną lub większą liczbą umiejętności potrzebnych do uczenia się, może mieć problemy z przyswajaniem wiedzy. Problemy z przyswajaniem wiedzy mogą spowodować u dziecka osiąganie wyników w nauce gorszych, niż odpowiednie dla jego wieku, klasy lub poziomu intelektualnego. Bardzo inteligentne dzieci mogą mieć problemy z przyswajaniem wiedzy. Dzieci cierpiące na problemy z przyswajaniem wiedzy są czasami błędnie określane jako głupie lub leniwe.

Jakie są pewne oznaki problemów z przyswajaniem wiedzy?

  • trudności z czytaniem, pisaniem lub matematyką
  • przestawianie liczb lub liter
  • uczucie lęku i zniechęcenia wobec szkoły
  • chodzenie na wagary i opuszczanie lekcji
  • zaległości w nauce lub oblewanie przedmiotów
  • nauczyciele zgłaszają problemy z zachowaniem dziecka

 

Jakie są przyczyny problemów z przyswajaniem wiedzy?

Dokładna przyczyna większości problemów z przyswajaniem wiedzy nie jest w pełni zrozumiała. Ogólnie, wynikają one z połączenia czynników genetycznych i innych czynników biologicznych, a także czynników związanych z wychowaniem i innych czynników związanych ze środowiskiem.

Jeżeli moje dziecko na problemy z nauką, co może mu pomóc?

Dziecku, które cierpi na chorobę psychiczną, może być potrzebna pomoc w zakresie zdrowia psychicznego. Jednakże dziecku może być również potrzebne nauczanie specjalne, aby mogło poradzić sobie z problemami z przyswajaniem wiedzy lub problemem zdrowia psychicznego, który przeszkadza w nauce.

Na czym polega nauczanie specjalne?

The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), ustawa o nauczaniu osób niepełnosprawnych, wymaga, aby poszczególne stany zapewniły bezpłatne i odpowiednie nauczanie wszystkim niepełnosprawnym studentom. Jeżeli Twoje dziecko cierpi na kwalifikującą się chorobę fizyczną, chorobę psychiczną albo ma problemy z przyswajaniem wiedzy, szkoła zapewni wyspecjalizowaną pomoc, która ma dopomóc dziecku w osiągnięciu sukcesu.

Po pierwsze, szkoła musi przeprowadzić ewaluację Twojego dziecka. Jeżeli Twoje dziecko podlega nauczaniu specjalnemu, przedstawiciele szkoły spotkają się z Tobą, aby opracować indywidualny plan nauczania (IEP- Individual Education Plan). Plan ten wymaga, aby rejon szkolny zapewnił dziecku opisaną w nim pomoc.

Jeżeli Twojemu dziecku przysługuje nauczanie specjalne z powodu zaburzeń emocjonalnych, szkoła i powiatowy wydział zdrowia psychicznego mogą zapewnić pomoc w zakresie zdrowia psychicznego w celu wspierania kształcenia dziecka. Usługi te są czasem nazywane AB3632, AB2726 lub 26.5

Jeżeli Twojemu dziecku nie przysługują usługi w zakresie nauczania specjalnego, szkoła może także zapewnić dziecku dodatkową pomoc. Należy poprosić o ewaluację dla „504 services” lub o pomoc w oparciu o ustawę o niepełnosprawnych Amerykanach (American with Disabilities Act – ADA).

Na czym polega pomoc w ramach nauczania specjalnego?

Nauczanie specjalne jest zindywidualizowane. Sposoby, według których nauczane są dane przedmioty, przystosowuje się tak, aby dziecko mogło się nauczyć. Terapia i/lub pomoc w nauce pomagają dzieciom przezwyciężyć upośledzenia emocjonalne. 

Gdzie mogę uzyskać pomoc?

Przede wszystkim należy zwrócić się do lekarza dziecka i poprosić go o dokładne zbadanie dziecka. Należy powiedzieć lekarzowi o zachowaniu dziecka, które nas niepokoi. Należy też zapytać lekarza, czy konieczna jest dalsza ewaluacja lub leczenie przez specjalistę w zakresie problemów behawioralnych dziecka.

Dobrze jest również skontaktować się ze szkołą dziecka. Pomocni mogą też okazać się nauczyciele i psychologowie szkolni.  

W celu uzyskania pomocy w zakresie nauczania specjalnego, należy zwrócić się do szkoły dziecka z prośbą o przeprowadzenie oszacowania, aby stwierdzić, czy dziecku przysługuje taka pomoc. Prośbę taką należy złożyć na piśmie. Po otrzymaniu takiego wniosku, rejon szkolny musi wszcząć formalny proces w określonym terminie.

Twojemu dziecku może również przysługiwać nauczanie uzupełniające.  Nauczanie uzupełniające to dodatkowe nauczanie, jak: korepetycje i zajęcia pozaszkolne. Istnieją określone kryteria przyjęcia do powyższych programów. Uczniom z rodzin o niskich dochodach, pozostającym przez co najmniej trzy lata w szkołach I stopnia, które nie spełniają standardów stanowych, przysługuje pomoc w zakresie nauczania uzupełniającego.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

Grupy poparcia nauczania specjalnego zapewniają informacje, skierowania do specjalistów i pomoc dla rodziców dzieci cierpiących na problemy z przyswajaniem wiedzy.

Learning Disabilities Association of America
(412) 341-1515
http://www.ldaamerica.org

For publications:
National Institute of Mental Health
(888) 826-9438
http://www.nimh.nih.gov