CORONAVIRUS (COVID-19) RESOURCE CENTER Read More

Depresja u dzieci i młodzieży

Większość ludzi czasem odczuwa smutek, a uczucie smutku jest normalną częścią życia. Jednak dziecko lub nastolatek, który odczuwa smutek zbyt często, zbyt mocno i zbyt długo, może cierpieć na zaburzenie emocjonalne zwane depresją.  

Jakie są niektóre oznaki depresji u dzieci i młodzieży?

Dzieci i młodzież mogą wyrażać zaburzenia depresyjne poprzez bycie smutnym, rozdrażnionym lub nadmiernie przeczulonym. Do niektórych oznak depresji zaliczamy: 

 • stałe poczucie beznadziejności, nieprzydatności, winy lub małe poczucie własnej wartości
 • zmniejszone zainteresowanie zajęciami, które dawniej sprawiały przyjemność
 • brak energii i motywacji oraz ciągłe uczucie nudy
 • trudności z koncentracją
 • znaczne zmiany w apetycie lub wadze ciała
 • wyizolowanie społeczne lub trudności w porozumiewaniu się  
 • częste myśli o śmierci, zrobieniu sobie krzywdy lub popełnieniu samobójstwa
 • częste dolegliwości fizyczne takie, jak: bóle głowy, bóle mięśni, bóle żołądka lub znużenie
 • zwiększony gniew, drażliwość, wrogość lub ryzykowane zachowanie
 • wybuchy płaczu, krzyki, narzekanie lub niezrozumiała drażliwość 
 • częste nieobecności w szkole lub złe wyniki w nauce 
 • uzależnienie od alkoholu lub narkotyków

Dzieci i młodzież mogą mieć trudności z rozpoznaniem i opisaniem swoich emocji i uczuć. Mogą nie potrafić jeszcze wyrażać to, co czują przy pomocy słów, ale mogą pokazać swoje uczucia poprzez zachowanie. Dorośli niekiedy błędnie interpretują takie zachowanie jako popisywanie się lub nieposłuszeństwo, gdy w rzeczywistości może ono być oznaką depresji.

Istnieją inne schorzenia i choroby psychiczne, które wywołują objawy podobne do objawów zaburzeń depresyjnych. Dziecko może również cierpieć na depresję i inne zaburzenia, np. zaburzenia lękowe lub problemy z przyswajaniem wiedzy.
Dlatego bardzo ważne jest dokładne zbadanie dziecka przez specjalistę w celu postawienia trafnej diagnozy.

Jakie są przyczyny zaburzeń depresyjnych?

Dokładna przyczyna większości zaburzeń psychicznych nie jest w pełni zrozumiała. Ogólnie, zaburzenia psychiczne wynikają z połączenia czynników genetycznych i innych czynników biologicznych, a także czynników związanych z wychowaniem i innych czynników związanych ze środowiskiem. Zależność pomiędzy biologią i środowiskiem jest rzeczą skomplikowaną. Mózg oddziałuje na zachowanie, zaś doświadczenie wpływa na rozwój mózgu.

Depresja jest chorobą rodzinną, co sugeruje, że podatność biologiczna może zostać odziedziczona. Do pozostałych kluczowych czynników należą: stresy w domu, szkole lub miejscu pracy oraz stresujące wydarzenia życiowe takie, jak: urazy psychiczne, straty lub przewlekłe choroby.  

Na czym polega leczenie depresji u dzieci i młodzieży?

Dzieci i młodzież chorujące na depresję nie są osobami słabymi i nie mają wady charakteru. Uczucie depresji jest dla nich bardzo realne i oczekiwanie, że po prostu “rozchmurzą się” jest nierealistyczne.   Dzieciom i młodzieży znajdującym się w stanie depresji potrzebne jest leczenie, a ich depresja jest uleczalna.  

Badania dotyczące psychoterapii wykazują, że ludziom cierpiącym na depresję pomocna jest terapia poznawczo-behawioralna lub terapia interpersonalna. Te dwa rodzaje terapii pomagają młodym ludziom skupić się na niezrównoważonych związkach osobistych i negatywnych sposobach myślenia, które często kojarzone są z depresją. Do innych sposobów leczenia zalicza się terapię grupową i rodzinną. Trwają badania nad zastosowaniem leków do leczenia depresji u dzieci. 

Gdzie mogę uzyskać pomoc?

Przede wszystkim należy zwrócić się do lekarza dziecka i poprosić o dokładne zbadanie dziecka. Należy powiedzieć lekarzowi o zachowaniu dziecka, które nas niepokoi. Należy też zapytać lekarza, czy konieczna jest dalsza ewaluacja lub leczenie przez specjalistę w zakresie problemów behawioralnych dziecka.
 
Dobrze jest również skontaktować się ze szkołą dziecka. Pomocni mogą też okazać się nauczyciele i psychologowie szkolni.  

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia otrzymują opiekę za pośrednictwem Wydziału Spraw Dzieci i Rodzin (Department of Children and Families -DCF). Wydział ten oferuje usługi dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w zakresie ochrony dziecka, zdrowia behawioralnego, a także wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich i walki z przestępczością.

Wydział Spraw Zdrowia Psychicznego i Uzależnień (Department of Mental Health & Addiction Services - DMHAS) jest agencją stanową, która zajmuje się zarządzaniem usługami w zakresie leczenia zdrowia psychicznego, a także usługami w zakresie zapobiegania uzależnieniom i ich leczenia. Usługi w zakresie zapobiegania uzależnieniom adresowane są do osób we wszystkich grupach wiekowych. W przypadku leczenia zarówno zdrowia psychicznego, jak i uzależnień, Wydział skupia się na pomocy dla osób powyżej 18 roku życia, którym brakuje środków na opłacenie takiej opieki. Wydział Spraw Zdrowia Psychicznego i Uzależnień (DMHAS) prowadzi swoją działalność zgodnie z przekonaniem, że większość ludzi, których dotykają choroby psychiczne i zaburzenia związane z używaniem środków odurzających, powinna uzyskać pomoc w swoich społecznościach lokalnych.

Wydział Spraw Społecznych (Department of Social Services - DSS) świadczy usługi dla ludzi
starszych, niepełnosprawnych oraz dla rodzin i osób indywidualnych, którzy potrzebują pomocy w utrzymaniu lub osiągnięciu swojego pełnego potencjału, aby sami potrafili pokierować swoim życiem, mogli sami na sobie polegać i samodzielnie mieszkać.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

National Institute of Mental Health
(888) 826-9438
http://www.nimh.nih.gov

National Foundation for Depressive Illness, Inc.
(800) 239-1265
http://www.depression.org

National Mental Health Association
(800) 969-6642
http://www.nmha.org