CORONAVIRUS (COVID-19) RESOURCE CENTER Read More

Nerwica pourazowa u dorosłych

Na czym polega nerwica pourazowa?

Nerwica pourazowa (Post-Traumatic Stress Disorder - PTSD) odnosi się do zaburzeń emocjonalnych, behawioralnych i fizjologicznych, które mogą rozwinąć się jakiś czas po doznaniu bardzo silnego urazu psychicznego. Do wydarzeń, które mogą spowodować uraz należą: gwałt lub napaść seksualna, napaść fizyczna, bycie świadkiem morderstwa, doznanie poważnych obrażeń ciała lub masowej zagłady z powodu klęski żywiołowej lub wojny. Osoby, które stały się ofiarami lub świadkami tak ekstremalnych wydarzeń mogących wywołać uraz psychiczny, są zagrożone nerwicą pourazową (PTSD).

Nie każdy, kto doświadczy lub zaobserwuje wydarzenie zagrażające życiu, zachoruje na nerwicę pourazową. Niektórzy ludzie wracają do zdrowia bez żadnego leczenia, zaś u innych nerwica pourazowa może rozwinąć się dopiero po upłynięciu wiele lat od zdarzenia. Jednak, gdyby chorobę tę pozostawić bez leczenia, zaburzenie to może niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie w pracy, szkole czy społeczności lokalnej.

Oprócz ewaluacji przez specjalistę zdrowia psychicznego, w większości przypadków konieczna jest ewaluacja medyczna przeprowadzona przez lekarza, aby wyeliminować potencjalne przyczyny objawów związane ze zdrowiem fizycznym.

Jakie są oznaki nerwicy pourazowej?

Osoba cierpiąca na nerwicę pourazową może wykazywać następujące objawy przez długi okres czasu:

  • nieustannie przeżywa na nowo wydarzenie, które wywołało uraz psychiczny poprzez migawki z przeszłości, wspomnienia, koszmary nocne lub przerażające myśli
  • czuje się oderwana od stanów emocjonalnych; wykazuje odrętwienie emocjonalne
  • ma trudności ze snem
  • unika wszelkich sytuacji, w których mogłaby ponownie przeżyć wydarzenia, które wywołało u niej uraz psychiczny
  • wykazuje zwiększone poczucie ostrożności i czujności

Osoba, która choruje na nerwicę pourazową może wykazywać oznaki innych problemów emocjonalnych takie, jak: poczucie bezradności, depresja, rozdrażnienie i wybuchy gniewu. Aby poradzić sobie z tą sytuacją, niektórzy chorzy mogą uciec się do alkoholu, marihuany i innych środków nasennych. Osoby cierpiące na nerwicę pourazową często odczuwają dolegliwości fizyczne takie, jak: bóle głowy, bóle żołądka, bóle mięśni, zawroty głowy i ból w klatce piersiowej.

Jakie są przyczyny nerwicy pourazowej?

Dokładna przyczyna nerwicy pourazowej nie jest w pełni zrozumiała. Ogólnie, zaburzenia psychiczne wynikają z połączenia czynników genetycznych, innych czynników biologicznych, a także czynników związanych ze środowiskiem. Zależność pomiędzy biologią i środowiskiem jest rzeczą skomplikowaną. Mózg oddziałuje na zachowanie, zaś doświadczenie wpływa na rozwój mózgu.

Objawy nerwicy pourazowej są spowodowane wydarzeniem, które wywołało uraz psychiczny. Badania wykazują, że w przypadku osób, które wcześniej doznały bardzo ciężkich przeżyć (np. były maltretowane w dzieciństwie, odniosły poważne obrażenia ciała podczas klęski żywiołowej lub wojny), istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia nerwicy pourazowej. Inne badania wskazują, że za objawy nerwicy pourazowej takie, jak strach i lęk oraz natrętne myśli i wspomnienia, odpowiedzialne są konkretne obszary mózgu.

Na czym polega leczenie nerwicy pourazowej?

Leczenie nerwicy pourazowej składa się z terapii i/lub leków.

Osoby cierpiące na nerwicę pourazową mogą, pod kierunkiem psychologa, zbadać i przeanalizować wydarzenia z przeszłości, które wywołały u nich uraz psychiczny, a także nauczyć się rozumieć i radzić sobie z uczuciami strachu i lęku.

Leki mogą być pomocne w zmniejszeniu objawów lęku i depresji oraz pobudzeniu snu.

Przy odpowiednim leczeniu niektórzy powrócą do zdrowia w ciągu kilku miesięcy, u innych zaś proces wyzdrowienia może potrwać rok, a nawet dłużej.

Gdzie mogę uzyskać pomoc?

Jeżeli Ty lub członek Twojej rodziny wykazuje któryś z powyżej wymienionych objawów nerwicy pourazowej, należy zwrócić się do swojego lekarza rodzinnego i poprosić o przeprowadzenie odpowiedniej ewaluacji w zakresie zdrowia psychicznego oraz leczenia.

Wydział Spraw Zdrowia Psychicznego i Uzależnień (Department of Mental Health & Addiction Services - DMHAS) jest agencją stanową, która zajmuje się zarządzaniem usługami w zakresie leczenia zdrowia psychicznego, a także usługami w zakresie zapobiegania uzależnieniom i ich leczenia. Usługi w zakresie zapobiegania uzależnieniom adresowane są do osób we wszystkich grupach wiekowych. W przypadku leczenia zarówno zdrowia psychicznego, jak i uzależnień, Wydział skupia się na pomocy dla osób powyżej 18 roku życia, którym brakuje środków na opłacenie takiej opieki. Wydział Spraw Zdrowia Psychicznego i Uzależnień (DMHAS) prowadzi swoją działalność zgodnie z przekonaniem, że większość ludzi, których dotykają choroby
psychiczne i zaburzenia związane z używaniem środków odurzających, powinna uzyskać pomoc w swoich społecznościach lokalnych.

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia otrzymują opiekę za pośrednictwem Wydziału Spraw Dzieci i Rodzin (Department of Children and Families -DCF). Wydział ten oferuje usługi dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w zakresie ochrony dziecka, zdrowia behawioralnego, a także wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich i walki z przestępczością.

Wydział Spraw Społecznych (Department of Social Services - DSS) świadczy usługi dla ludzi starszych, niepełnosprawnych oraz dla rodzin i osób indywidualnych, którzy potrzebują pomocy w utrzymaniu lub osiągnięciu swojego pełnego potencjału, aby sami potrafili pokierować swoim życiem, mogli sami na sobie polegać i samodzielnie mieszkać.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

National Institute of Mental Health
(888) 826-9438
http://www.nimh.nih.gov

National Mental Health Association
(800) 969-6642
http://www.nmha.org

National Alliance for the Mentally Ill
(800)-950-6264
http://www.nami.org

Anxiety Disorders Assoc. of America
(301) 231-9350
http://www.adaa.org