CORONAVIRUS (COVID-19) RESOURCE CENTER Read More

Zaburzenia nastroju u dorosłych: depresja i zaburzenia afektywne dwubiegunowe

Na czym polegają zaburzenia nastroju ?

Wiele wyzwań życia codziennego powoduje zmiany w uczuciach i zachowaniu.Ważne jest, aby umieć odróżnić zwyczajne zmiany zachowania wywołane codziennym stresem od oznak poważniejszych problemów. Problemy te zasługują na większą uwagę, gdy są poważne, powtarzają się, a także wywierają wpływ na codzienną aktywność danej osoby.

Zaburzenia nastroju to przesadne stany nastroju, nad którymi dana osoba ma niewielką kontrolę. Wywołują one cierpienie, utrudniają uczenie się, pracę i nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi.

Zaburzenia nastroju są w dużym stopniu uleczalne. Ważne jest podjęcie leczenia nie tylko po to, aby zmniejszyć niepotrzebne cierpienie, ale również dlatego, że wiele zaburzeń nastroju, które nie są leczone, w miarę upływu życia powtarza się i ulega pogorszeniu.Do dwóch najczęściej występujących zaburzeń nastroju należą: depresja i zaburzenia afektywne dwubiegunowe.

Jakie są oznaki depresji?

Ludzie, którzy cierpią na depresję, odczuwają smutek prawie przez cały czas i wykazują wiele z poniższych objawów:

 • stały nastrój smutku, lęku lub „poczucie pustki”
 • poczucie beznadziejności, pesymizm
 • poczucie winy, bezwartościowości, bezsilności
 • utrata zainteresowania swoimihobby i utrata przyjemności z zajęć, które wcześniej sprawiały radość, łącznie z seksem
 • zmniejszona energia, zmęczenie, funkcjonowanie “na zwolnionych obrotach”
 • trudności z koncentracją, pamięcią, podejmowaniem decyzji
 • bezsenność, budzenie się wcześnie rano lub zbyt długie spanie
 • utrata apetytu i/lub wagi ciała lub przejadanie się i przyrost wagi
 • myśli o śmierci lub samobójstwie, próby samobójcze
 • nerwowość, drażliwość
 • objawy fizyczne takie, jak: bóle głowy, problemy z żołądkiem i przewlekły ból

Czy to są zaburzenia afektywne dwubiegunowe (zaburzenia maniakalno-depresyjne)?

Osoby cierpiące na zaburzenia afektywne dwubiegunowe doświadczają cykli depresji na zmianę z manią. Do objaw manii należą:

 • nienormalna lub nadmierna euforia
 • niespotykana drażliwość
 • zmniejszona potrzeba snu
 • wygórowane pojęcia
 • większa gadatliwość
 • gonitwa myśli
 • zwiększony popęd seksualny
 • wyraźny wzrost energii
 • Brak umiejętności oceny sytuacji
 • niewłaściwe zachowanie w sytuacjach towarzyskich

Jakie są przyczyny zaburzeń nastroju?

Dokładna przyczyna depresji i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych nie jest w pełni zrozumiała. Ogólnie, zaburzenia psychiczne wynikają z połączenia czynników genetycznych, innych czynników biologicznych, a także czynników związanych ze środowiskiem. Zależność pomiędzy biologią i środowiskiem jest rzeczą skomplikowaną. Mózg oddziałuje na zachowanie, zaś doświadczenie ma wpływ na rozwój mózgu.

Na czym polega leczenie zaburzeń nastroju?

Skuteczne leczenie rozpoczyna się od uzyskania trafnej diagnozy zaburzenia nastroju. Oprócz ewaluacji przeprowadzonej przez specjalistów zdrowia psychicznego, w większości przypadków konieczna jest ewaluacja medyczna lekarza w celu wykluczenia potencjalnych przyczyn objawów wynikających z problemów zdrowia fizycznego.

Leczenie zazwyczaj polega na psychoterapii i/lub przyjmowaniu leków. Najbardziej skutecznym leczeniem jest często połączenie obu tych rodzajów. Badania dotyczące psychoterapii wykazują, że ludziom cierpiącym na depresję pomocna jest terapia poznawczo-behawioralna lub terapia interpersonalna. Te dwa rodzaje terapii pomagają ludziom skupić się na niezrównoważonych związkach osobistych i negatywnych sposobach myślenia, które często kojarzone są z depresją.

Gdzie mogę uzyskać pomoc?

Jeżeli Tobie lub członkowi Twojej rodziny potrzebna jest pomoc w zakresie zdrowia psychicznego, należy zwrócić się do swojego lekarza rodzinnego i poprosić o przeprowadzenie odpowiedniej ewaluacji w zakresie zdrowia psychicznego oraz leczenia.

Wydział Spraw Zdrowia Psychicznego i Uzależnień (Department of Mental Health & Addiction Services - DMHAS) jest agencją stanową, która zajmuje się zarządzaniem usługami w zakresie leczenia zdrowia psychicznego, a także usługami w zakresie zapobiegania uzależnieniom i ich leczenia. Usługi w zakresie zapobiegania uzależnieniom adresowane są do osób we wszystkich grupach wiekowych. W przypadku leczenia zarówno zdrowia psychicznego, jak i uzależnień, Wydział skupia się na pomocy dla osób powyżej 18 roku życia, którym brakuje środków na opłacenie takiej opieki. Wydział Spraw Zdrowia Psychicznego i Uzależnień (DMHAS) prowadzi swoją działalność zgodnie z przekonaniem, że większość ludzi, których dotykają choroby psychiczne i zaburzenia związane z używaniem środków odurzających, powinna uzyskać pomoc w swoich społecznościach lokalnych.

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia
otrzymują opiekę za pośrednictwem Wydziału Spraw Dzieci i Rodzin (Department of Children and Families -DCF). Wydział ten oferuje usługi dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w zakresie ochrony dziecka, zdrowia behawioralnego, a także wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich i walki z przestępczością.

Wydział Spraw Społecznych (Department of Social Services - DSS) świadczy usługi dla ludzi starszych, niepełnosprawnych oraz dla rodzin i osób indywidualnych, którzy potrzebują pomocy w utrzymaniu lub osiągnięciu swojego pełnego potencjału, aby sami potrafili pokierować swoim życiem, mogli sami na sobie polegać i samodzielnie mieszkać.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

National Institute of Mental Health
(888) 826-9438
http://www.nimh.nih.gov

National Mental Health Association
(800) 969-6642
http://www.nmha.org

National Alliance for the Mentally Ill
(800) 950-6264
http://www.nami.org

National Depressive & Manic Depressive Association
(800) 826-3632
http://www.ndmda.org