CORONAVIRUS (COVID-19) RESOURCE CENTER Read More

Ogólne informacje na temat chorób psychicznych

Na czym polega choroba psychiczna?

Choroba psychiczna jest zaburzeniem, które powoduje łagodne lub poważne zakłócenia myślenia, postrzegania, nastroju lub zachowania. Jeżeli zakłócenia te wywierają znaczny wpływ na naszą zdolność do radzenia sobie ze zwykłymi wymaganiami życia i czynnościami dnia codziennego, wówczas powinniśmy niezwłocznie podjąć odpowiednie leczenie u specjalisty w zakresie zdrowia psychicznego. Dzięki odpowiedniej opiece i leczeniu, możliwy jest powrót do zdrowia i podjęcie normalnych zajęć.

Jakie są niektóre błędne wyobrażenia dotyczące chorób psychicznych?

Często spotykanym błędnym wyobrażeniem dotyczącym choroby psychicznej jest przekonanie, że jest ona wynikiem upadku moralnego, osobistej słabości lub braku silnej woli. Albo też, że osoby cierpiące na chorobę psychiczną są niebezpieczne lub agresywne. Takie przekonania mogą wytłumaczyć, dlaczego tylko jedna trzecia osób, u których można rozpoznać chorobę psychiczną, poszukuje pomocy lekarza. W rzeczywistości choroby psychiczne są prawdziwymi chorobami, które można leczyć. Osoby cierpiące na choroby psychiczne mogą z powodzeniem powrócić do normalnego, produktywnego życia, o ile otrzymają odpowiednie leczenie.

Kto zapada na choroby psychiczne?

Choroby psychiczne dotykają zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Każdy z nas —niezależnie od wieku, statusu ekonomicznego lub rasy — może zachorować na chorobę psychiczną.  Jednakże większe ryzyko zachorowania występuje u osób żyjących w nędzy. Na przestrzeni każdego roku około 20 procent mieszkańców Stanów Zjednoczonych cierpi na rozpoznawalną chorobę psychiczną, która utrudnia pracę zawodową, uczęszczanie do szkoły lub inne zajęcia życia codziennego.

Jakie są przyczyny chorób psychicznych?

Dokładna przyczyna większości zaburzeń psychicznych nie jest w pełni zrozumiała. Ogólnie, zaburzenia psychiczne wynikają z połączenia czynników genetycznych, innych czynników biologicznych, a także czynników związanych ze środowiskiem. Zależność pomiędzy biologią i środowiskiem jest rzeczą skomplikowaną. Mózg wpływa na zachowanie, zaś doświadczenie oddziałuje na rozwój mózgu.

Jakie są najczęstsze rodzaje chorób psychicznych?

Poniżej zamieszczono krótkie opisy trzech dominujących zaburzeń zdrowia psychicznego u osób dorosłych. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tych zaburzeń, prosimy zapoznać się z naszymi broszurami, które oddzielnie opisują każde z tych zaburzeń. 

Zaburzenia nastroju

Najczęściej rozpoznanym problemem emocjonalnym jest depresja, która jest długotrwałym lub głębokim uczuciem smutku, przygnębienia lub bycia „w dołku”. Uczucia depresyjne takie, jak: zniechęcenie lub smutek są całkiem normalne, o ile nie staną się zbyt poważne lub nie trwają zbyt długo. Jednak jeżeli uczucie takie jest uporczywe lub trwa bardzo długo, należy poszukać pomocy.   
Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, znane też jako zespół maniakalno-depresyjny, to choroba powodująca niezwykłe zmiany w nastroju, energii i zdolności funkcjonowania. Osoby cierpiące na zaburzenia afektywne dwubiegunowe przechodzą przez cykle nastroju, podczas których depresja występuje na przemian z manią. Wykazują też wiele z następujących objawów maniakalnych:

  • nienormalna lub nadmierna euforia 
  • niespotykane rozdrażnienie 
  • zmniejszona potrzeba snu
  • wygórowane pojęcia
  • gonitwa myśli i większa gadatliwość
  • zwiększony popęd seksualny
  • wyraźny wzrost energii

Po podjęciu leczenia większość ludzi cierpiących na depresję i zaburzenia afektywne dwubiegunowe może powrócić do zdrowia i produktywnego życia, jakie prowadzili poprzednio. Prawie wszyscy pacjenci cierpiący na zaburzenia nastroju reagują na leki, terapię lub połączenie obu tych rodzajów leczenia.

Zaburzenia lękowe

Lęk jest uczuciem napięcia związanym z poczuciem zagrożenia, niebezpieczeństwa lub głębokiego strachu. Jest rzeczą naturalną, że niekiedy w naszym życiu codziennym odczuwamy pewne niewielkie napięcie. Jednak spotęgowany i długotrwały stan lęku jest bolesny emocjonalnie i zakłóca nasze codzienne funkcjonowanie. Do przykładów zaburzeń lękowych należą: zespół lęku napadowego, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i nerwica pourazowa. 

Osobom cierpiącym na umiarkowane lub głębokie zaburzenia lękowe zalecana jest terapia i/ lub leki.

Schizofrenia

Schizofrenia jest chorobą psychiczną charakteryzującą się głębokim zakłóceniem myślenia, postrzegania i uczuć, która dotyka około 1 procenta ludności Stanów Zjednoczonych. To zaburzenie psychiczne może objawiać się na różne sposoby. Większość trudności, które wiążą się ze schizofrenią, wynika z odmiennego lub nielogicznego sposobu myślenia (np. silna wiara w mylne przekonania) lub postrzegania (np. słyszenie głosów lub widzenie rzeczy, które w rzeczywistości nie istnieją). Ponieważ sposób myślenia osoby cierpiącej na schizofrenię jest czasami wypaczony, może ona zachowywać się w różny sposób, który innym może wydawać się osobliwy lub dziwny. Ponadto, sposób mówienia u takiej osoby może być irracjonalny lub chaotyczny.  

Schizofrenia może być leczona przy pomocy leków, terapii i rehabilitacji psychospołecznej. Dzięki nowym możliwościom leczenia wiele osób cierpiących na schizofrenię może pracować, mieszkać ze swoimi rodzinami i cieszyć się przyjaciółmi.  

Jakie rodzaje leczenia są dostępne?

Skuteczne leczenie należy rozpocząć od dokładnej ewaluacji. Lekarz rodzinny lub specjalista w zakresie zdrowia psychicznego oszacuje wszelkie choroby fizyczne lub psychologiczne, a następnie skieruje pacjenta na odpowiednie leczenie. 
Choroby psychiczne są leczone za pomocą leków, terapii i rehabilitacji. W rzeczywistości istnieje wiele sposobów leczenia, które mogą zaspokoić potrzeby zdrowia psychicznego dowolnego pacjenta. Aby uzyskać więcej informacji na temat pomocy w zakresie zdrowia psychicznego w Twoim powiecie, proszę zapoznać się z broszurą pt. „Pomoc w zakresie zdrowia psychicznego dla dorosłych”.

Gdzie mogę uzyskać pomoc?

Jeżeli Tobie lub członkowi Twojej rodziny potrzebna jest pomoc w zakresie zdrowia psychicznego, należy zwrócić się do swojego lekarza rodzinnego i poprosić o przeprowadzenie odpowiedniej ewaluacji oraz przepisanie leczenia.

Wydział Spraw Zdrowia Psychicznego i Uzależnień (Department of Mental Health & Addiction Services - DMHAS) jest agencją stanową, która zajmuje się zarządzaniem usługami w zakresie leczenia zdrowia psychicznego, a także usługami w zakresie zapobiegania uzależnieniom i ich leczenia. Usługi w zakresie zapobiegania uzależnieniom adresowane są do osób we wszystkich grupach wiekowych. W przypadku leczenia zarówno zdrowia psychicznego, jak i uzależnień, Wydział skupia się na pomocy dla osób powyżej 18 roku życia, którym brakuje środków na opłacenie takiej opieki. Wydział Spraw Zdrowia Psychicznego i Uzależnień (DMHAS) prowadzi swoją działalność zgodnie z przekonaniem, że większość osób, których dotykają choroby psychiczne i zaburzenia związane z używaniem środków odurzających, powinna uzyskać pomoc w swoich społecznościach lokalnych.

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia otrzymują opiekę za pośrednictwem Wydziału Spraw Dzieci i Rodzin (Department of Children and Families -DCF). Wydział ten oferuje usługi dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w zakresie ochrony dziecka, zdrowia behawioralnego, a także wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich i walki z przestępczością.

Wydział Spraw Społecznych (Department of Social Services - DSS) świadczy usługi dla ludzi starszych, niepełnosprawnych oraz dla rodzin i osób indywidualnych, które potrzebują pomocy w utrzymaniu lub osiągnięciu swojego pełnego potencjału, aby sami potrafili pokierować swoim życiem, mogli sami na sobie polegać i samodzielnie mieszkać.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

National Institute of Mental Health
(888) 826-9438
http://www.nimh.nih.gov

National Mental Health Association
(800) 969-6642
http://www.nmha.org

National Alliance for the Mentally Ill
(800)-950-6264
http://www.nami.org